Nakretka słoika

(Metal)

Brak Obrazu

Opis Odpadu

Sposób Utylizacji

Żółty worek

ZZO | 2019