Garnek aluminiowy

(Metal)

Brak Obrazu

Opis Odpadu

Sposób Utylizacji

Odpady zmieszane

ZZO | 2019