Zużyta ziemia z kwiatów doniczkowych

(Odpady zielone)

Brak Obrazu

Opis Odpadu

Sposób Utylizacji

Brązowy worek

ZZO | 2019