MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przetargi

Ogłoszenie dialogu technicznego

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie

Informacja w trybie art. 31b ustawy PZP o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego.

Powrót