MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert z przedmiotu zamówienia-Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gr

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Powrót