MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH

Aktualności

Rekultywacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, decyzją administracyjną wydaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zamknięto składowisko odpadów komunalnych w Toniszewie i rozpoczęto rekultywację.

Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, realizowana była w oparciu o poniższy zakres robót:

  1. Rekultywacja techniczna,
  2. Rekultywacja biologiczna.

Rekultywacja techniczna polegała na:

     - uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów oraz wykonanie rowu opaskowego,

     - uzupełnienie warstwy ochronnej i przygotowanie powierzchni do ułożenia sztucznej izolacji o miąższości 0,1m przy zastosowaniu piasku,

     - ułożenie sztucznej izolacji bentomaty,

     - ułożenie warstwy wodnonośnej o miąższości 0,2 m, przy zastosowaniu materiału żwirowego,

     - wykonanie warstwy rekultywacyjnej biologicznej o grubości do 0,4 m przy zastosowaniu ziemi urodzajnej i odpadów masowych, wysiew traw.

Rekultywacja biologiczna polegała na nasadzeniu krzewów (wierzba wiciowa, śnieguliczka, karagana syberyjska, dereń świdwa, śliwa tarnina, jałowiec oldgold, jałowiec goldstar, kosodrzewina, pigwowiec) w ilości około 3 tysięcy sztuk.

Przedsięwzięcie pn.: „Rekultywacja kwatery nr 1 Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie” dofinansowane zostało w kwocie 1 370 00,00PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki/dotacji w 2017 roku.

Status Projektu: Zakończono

Galeria

Powrót