MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH
« »

Przetargi

Informacja o unieważnieniu: Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) z ZZO w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.

Informacja z otwarcia ofert-Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) z ZZO w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec. »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na odbiór , transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) 190503 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot przedmiotu zamówienia : Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zago »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot przedmiotu zamówienia : Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.

Informacja z otwarcia ofert dla przedmiotu zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów »

W załączeniu informacja z otwarcia ofert dla przedmiotu zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm.Wągrowiec

Trzeci przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.

Drugi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec

Unieważnienie przetargu-Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowań Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Unieważnienie przetargu-Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowań Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec

Informacja z otwarcia ofert dla przedmiotu zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowań Odpadów »

Informacja z otwarcia ofert dla przedmiotu zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowań Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.

Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów ( PreRDF ) do produkcji paliwa alternatywnego RDF z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej dla przedmiotu zamówienia:Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów ( PreRDF ) do produkcji paliwa alternatywnego RDF z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec

Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów ( PreRDF ) do produkcji paliwa alternatywnego RDF z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na "Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów ( PreRDF ) do produkcji paliwa alternatywnego RDF z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec"

Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm. Wągrowiec »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: Eksploatacyjna obsługę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm. Wągrowiec

Drugi przetarg na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TONISZEWIE »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Toniszewie - ogłasza drugi przetarg na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TONISZEWIE.

Przetarg na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TONISZEWIE »

Przetarg z dnia 29.11.2018 pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TONISZEWIE.

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. ogłasza przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn

Informacja dot. drugiego przetargu pn. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej MSOK Sp. z o.o. z dnia 26.06.2018 r. »

Informacja z otwarcia ofert i ogłoszenie o unieważnieniu drugiego przetargu z dnia 26.06.2018

Informacja dot. przetargu pn. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej MSOK Sp. z o.o. »

Informacja z otwarcia ofert i ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Zawiadomienie z dnia 08.06.2018r. dot. przetargu pn. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej MSOK Sp. z o.o. »

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W TONISZEWIE

Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów ( PreRDF ) do produkcji paliwa alternatywnego RDF z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na "Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów ( PreRDF ) do produkcji paliwa alternatywnego RDF z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec"

Ogłoszenie dialogu technicznego »

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie

Przetarg na dostawy ON i Propanu 2018/2019 »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych ogłasza przetarg SIWZ- na dostawy ON i Propanu na rok 2018-2019.

Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019. »

Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019.

Zaproszenie do składania złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 2018, 2019 »

Zaproszenie do składania złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 2018, 2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla przedmiotu zamówienia Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm.Wągrowiec

Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie Gmina Wągrowiec »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na "Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie Gmina Wągrowiec "

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn, Gmina Wągrowiec,Powiat Wągrowiecki »

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn, Gmina Wągrowiec,Powiat Wągrowiecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.Ekspolatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm.Wągrowiec »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.Ekspolatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm.Wągrowiec

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn, Gmina Wągrowiec Powiat Wągrowiecki »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn, Gmina Wągrowiec Powiat Wągrowiecki

Zawiadomienie z dnia 16.03.2017 dot. przetargu pn. Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm.Wągrowiec »

W załączeniu zawiadomienie do przetargu pn. Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm.Wągrowiec

Zawiadomienie do przetargu pn. Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm.Wągrowiec »

W załączeniu umieszczono zawiadomienie do przetargu pn. Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm.Wągrowiec

Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm. Wągrowiec »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: Eksploatacyjna obsługę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm. Wągrowiec