MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH
« »

Przetargi

Przetarg na dostawy ON i Propanu 2018–2019 »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych ogłasza przetarg SIWZ- na dostawy ON i Propanu na rok 2018-2019.

Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019. »

Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019.

Zaproszenie do składania złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 2018, 2019 »

Zaproszenie do składania złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 2018, 2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla przedmiotu zamówienia Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm.Wągrowiec

Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie Gmina Wągrowiec »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na "Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie Gmina Wągrowiec "

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn, Gmina Wągrowiec,Powiat Wągrowiecki »

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn, Gmina Wągrowiec,Powiat Wągrowiecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.Ekspolatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm.Wągrowiec »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.Ekspolatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm.Wągrowiec

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn, Gmina Wągrowiec Powiat Wągrowiecki »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn, Gmina Wągrowiec Powiat Wągrowiecki

Zawiadomienie z dnia 16.03.2017 dot. przetargu pn. Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm.Wągrowiec »

W załączeniu zawiadomienie do przetargu pn. Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm.Wągrowiec

Zawiadomienie do przetargu pn. Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm.Wągrowiec »

W załączeniu umieszczono zawiadomienie do przetargu pn. Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm.Wągrowiec

Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm. Wągrowiec »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: Eksploatacyjna obsługę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gm. Wągrowiec

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn, Gmina Wągrowiec, Powiat wągrowiecki. »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn, Gmina Wągrowiec, Powiat wągrowiecki.

Dotyczy przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo Kopaszyn »

W załączeniu zbiorcze zestawienie ofert dotyczące przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn