MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH
« »

Przetargi

Dotyczy przetargu na dostawę oleju napędowego i gazu propanu na potrzeby działania ZZO Nowe-Toniszewo-Kopaszyn »

W załączeniu zawiadomienie dotyczące przetargu na dostarczanie dla Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. na potrzeby działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec oleju napędowego i gazu propanu.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie do ZZO w Toniszewie oleju napędowego oraz gazu propanu. »

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie do ZZO w Toniszewie oleju napędowego oraz gazu propanu. W załączeniu odpowiedzi na zadawane pytania

Przetarg na dostarczenie dla MSOK Sp z o.o. na potrzeby działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec oleju napędowego i gazu propanu »

Przetarg na dostarczenie dla Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp z o.o. na potrzeby działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec oleju napędowego w ilości 170.000 l i gazu propanu w ilości 70.000 l.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej »

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; dotyczy przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom(nienadający się do wykorzystania) W załączeniu informacja

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej »

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; dotyczy przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych

Informacja z otwarcia ofert-Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom »

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec

Informacja z otwarcia ofert-Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych »

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec w okresie 2019/2020

Dot. przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom »

W załączeniu odpowiedzi na zapytanie dotyczące przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nie odpowiadającego wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych »

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec w okresie 2019/2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej »

dot. przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów (Pre RDF) do produkcji paliwa alternatywnego RDF z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na "Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów ( PreRDF ) do produkcji paliwa alternatywnego RDF z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej »

dot. przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o.

Informacja z otwarcia ofert-Trzeci przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z »

Informacja z otwarcia ofert - Trzeci przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie

Trzeci przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie »

Trzeci przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie

Informacja o unieważnieniu-Drugi przetarg na zaprojektowanie,wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o »

Przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Toniszewie

Informacja z otwarcia ofert-Drugi przetarg na zaprojektowanie,wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. »

Informacja z otwarcia ofert - Drugi przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie

Drugi przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Toniszewie ogłasza przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie

Informacja o unieważnieniu-Przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. »

Przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie

Informacja z otwarcia ofert-Przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. »

Informacja z otwarcia ofert - Przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie

Przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Toniszewie ogłasza przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie

Informacja o unieważnieniu: Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) z ZZO w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.

Informacja z otwarcia ofert-Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) z ZZO w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec. »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na odbiór , transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) 190503 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot przedmiotu zamówienia : Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zago »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot przedmiotu zamówienia : Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.

Informacja z otwarcia ofert dla przedmiotu zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów »

W załączeniu informacja z otwarcia ofert dla przedmiotu zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm.Wągrowiec

Trzeci przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.

Drugi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec

Unieważnienie przetargu-Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowań Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Unieważnienie przetargu-Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowań Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec

Informacja z otwarcia ofert dla przedmiotu zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowań Odpadów »

Informacja z otwarcia ofert dla przedmiotu zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowań Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.

Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów ( PreRDF ) do produkcji paliwa alternatywnego RDF z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec »

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej dla przedmiotu zamówienia:Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów ( PreRDF ) do produkcji paliwa alternatywnego RDF z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec