MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przetargi

Zawiadomienie z dnia 08.06.2018r. dot. przetargu pn. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej MSOK Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W TONISZEWIE

Pliki do pobrania

Odpowiedzi
Powrót