MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH

Aktualności

Składowisko nie musi straszyć!

   Przedsięwzięcie pn. „Ścieżka edukacyjna w Toniszewie - Składowisko nie musi straszyć" (Etap I)” sfinansowane zostało  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W pierwszym etapie budowy ścieżki  została zakupiona tablica informacyjna wraz z regulaminem oraz luneta widokowa, dostępna dla odwiedzających. Ścieżka edukacyjna skierowana jest do mieszkańców z terenu 15 gmin tj. około 146 tysięcy osób, a w szczególności do przedszkolaków, dzieci szkół podstawowych jak również do młodzieży szkół zawodowych, średnich, a także studentów uczelni państwowych i prywatnych. 

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest podkreślenie znaczenia właściwego gospodarowania odpadami oraz wzbudzenie wśród mieszkańców poczucia odpowiedzialności za środowisko. Na terenie ścieżki prowadzone będą zajęcia warsztatowe z dziedziny gospodarki odpadami, segregacji odpadów oraz recyklingu. Celem takich warsztatów będzie wzrost świadomości dzieci i młodzieży związanej m.in. z prawidłową segregacją odpadów „ u źródła” oraz wykształceniem „dobrych nawyków „ z tym związanych.

Budowa ścieżki pokazuje najmłodszym, że odpady („śmieci”) powstają w związku z życiem i funkcjonowaniem każdego z nas zarówno w domu, przedszkolu, szkole czy zakładzie pracy.

 

Status I Etapu: Zakończono

 

                        

Galeria

Powrót