MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH
« »

O firmie

 

 

Historia powstania:

lata 90 –  inspekcja WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) w Poznaniu zamknęła składowisko odpadów w Wągrowcu ze względu na brak zabezpieczeń. W efekcie powstało pytanie – gdzie powstanie nowe składowisko. Wykupiono grunty, łącznie 25,2199 ha -sfinansowane w 22% przez Gminę Wągrowiec i 78% przez Miasto Wągrowiec.

1999r. –  rozpoczęto budowę kwatery nr1, wagi, wiaty oraz systemu monitoringu. Koszt całkowitej inwestycji wyniósł ponad 4 mln PLN.

03 kwietnia 2000r. – podpisanie aktu notarialnego o zawarciu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez osoby reprezentujące poszczególne gminy:

 • Gmina Miejska Wągrowiec
 • Gmina Wągrowiec
 • Miasto i Gmina Skoki

01 lipiec 2000r. -  przyjęto pierwsze odpady

W późniejszych latach do Spółki dołączyły kolejne Gminy.
Obecnie Spółka swym zasięgiem obejmuje 15 gmin - Udziałowców Spółki i są nimi:

 • Gmina Miejska Wągrowiec (założyciel Spółki)
 • Gmina Wągrowiec (założyciel Spółki)
 • Miasto i Gmina Skoki (założyciel Spółki)
 • Gmina Mieleszyn (przystąpiła w 2002r.)
 • Miasto i Gmina Szamocin (przystąpiła w 2005r.)
 • Gmina Chodzież (przystąpiła w 2005r.)
 • Gmina Budzyń (przystąpiła w 2007r.)
 • Gmina Miejska Chodzież (przystąpiła w 2007r.)
 • Gmina Damasławek (przystąpiła w 2008r.)
 • Miasto i Gmina Margonin (przystąpiła w 2008r.)
 • Miasto i Gmina Gołańcz (przystąpiła w 2008r.)
 • Gmina Mieścisko (przystąpiła w 2008r.)
 • Gmina Rogoźno (przystąpiła w 2008r.)
 • Gmina Ryczywół (przystąpiła w 2008r.)
 • Gmina Wapno (przystąpiła w 2008r.)

2009r. - spółka podjęła pierwsze działania w kierunku budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn.

2010r. – podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe - Toniszewo – Kopaszyn”  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla:

Priorytetu III "Środowisko Przyrodnicze"

Działania 3.1 "Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi"

Schemat 1 "Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami" 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 57.214.386,37 PLN, w tym poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej stanowił 60,30% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, a to wynosi 28.002.027,32 PLN.

Grudzień 2011r.:

a) rozpoczęto budowę Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn przez firmę Control Process S.A. z siedzibą w  Krakowie. Zmiana ustawy wpłynęła na wstrzymanie budowy,

b) Spółka otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 14.338.336,90 PLN na Projekt pt."Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn".

2014r.  – rozpoczęcie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów z obecną technologią przez firmę ATA Technik Sp. z o.o. Sp. K.A z siedzibą w Budzyniu. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn obsługuje obecnie około 147 tysięcy mieszkańców gmin należących do Spółki.

Cel projektu to – wybudowanie m.in.:

a) sortowni odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości 30 000- 35 000 Mg/a,

b) linii sortowniczej do doczyszczania selektywnie zbieranych "surowców wtórnych", 

c) kompostowni frakcji biodegradowalnej,

d) placu na przyjmowanie odpadów budowlanych i ich ewentualne rozdrabnianie,

e) placu do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych i ich demontażu oraz ewentualne rozdrabnianie,

f) nowej kwatery służącej deponowaniu odpadów.

2015r.:

a) w kwietniu oddano do użytku Zakład Zagospodarowania Odpadów  Nowe-Toniszewo-Kopaszyn,

b) od 17.06.2015r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn prowadzi działalność jako RIPOK  w zakresie:

- składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

- mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

- kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych oraz innych bioodpadów.

ZZO w Toniszewie to klasyczny przykład zakładu, który ma odbierać i przetwarzać odpady jako MBP, czyli metodą mechaniczno-biologiczną. Składa się z trzech podstawowych elementów: sortowni o wydajności 35 tyś. ton zmieszanych odpadów komunalnych rocznie, kompostowni, czyli reaktorów biostabilizujacych, przekształcających frakcje organiczną, w ilości 17 tyś. ton rocznie oraz kwatery nowego składowiska o powierzchni 2,4 ha, służącej do składowania balastu przez najbliższe 15 lat.

Przy założeniu, że strumień odpadów wyniesie 35 tyś. ton na rok, a składowany balast nie przekroczy 30 procent tej wartości, okres ten może znacznie się wydłużyć. W efekcie powstał nowoczesny obiekt, doskonale wpisujący się w koncepcję funkcjonowania tego typu zakładów w całym województwie i w kraju. Istotą tej koncepcji jest minimalizowanie strumienia odpadów - balastu, przeznaczonego na składowisko.

2019 r.:

Zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia:

- Od 23.07.2013 roku Spółka dokonuje odpisu na fundusz rekultywacyjny,

- W 2019 roku opłata wynosi 3,00 zł/Mg- ilości przyjętych odpadów komunalnych.

2021 r. :

W grudniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył 25 % z zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwięcia pn.,, Rekultywacja kwatery nr. 1 Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie. ''

Umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu będzie wykorzystana zgodnie z uchwałą zatwierdzoną przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na realizację zadania pn. ,, Budowa wiaty na produkt na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie. ''

2022 r. 

W grudniu Gmina Wapno wystąpiła z Spółki.