MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH
« »

Cennik

* środki odprowadzane na fundusz rekultywacyjny są uwzględnione w jednostkowej cenie przyjętych odpadów komunalnych do ZZO